Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte 06/06-2024
Vedlegg

Vi kaller inn til ekstraordinært årsmøte angående utskiftning av flomlys.

Sted: Idrettshuset

Dato: 06/06-24

Klokke: 19:00

Dagsorden:

Åpning ved leder i Hovedstyret

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av møtedirigent
  4. Valg av referent, tellekorps og 2 stk. årsmøtebevitnere (signere årsmøtereferat)
  5. Behandling av:some text
    1. Bytte av flomlys på Miljøforbanen (Bane 3)
  6. Møte heves

<- Tilbake

Siste nytt