Inkluderingsfond

Torvastad IL har nå et fond som skal sikre at medlemmer med anstrengt økonomi får mulighet til å være med på aktiviteter i regi av idrettslaget.
Vedlegg

Fondets formål er å gi barn og ungdom som er medlemmer i Torvastad IL mulighet til å delta på aktiviteter sammen med laget sitt som en ellers ikke ville kunne delta på grunnet private økonomiske forhold. Støtten kan også gå dekke mer enn deltakeravgifter og overnatting.

Fondet er også ment å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Fondet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-18 år)

Søknad sendes til dagligleder@torvastad.no.

Daglig leder videresender søknaden til en anonym komite som vurderer søknaden.

All informasjon blir selvsagt holdt konfidensielt og komiteen har taushetsplikt.

<- Tilbake

Siste nytt