Infoskriv allidrett

Info fra allidrett-styret om garderobe, nytt utstyr i hallen, cup, dugnad og Torvall
Vedlegg

Hei godtfolk,Vi ønsker at garderobene ved Torvastad Arena benyttes ifm. treninger slik at vesibylen blir litt ryddigere. Primært skal også inn og ut trafikk fra hallen gå via garderobeanlegget, slik at branndøren mellom hall og vestibylen holdes lukket og dørpumpen ikke blir frakoblet. Når vi først er inne i område Torvastad Arena har vi gått til innkjøp av en del nytt varriert knask til hinderløyper osv. som vi venter på skal komme og en større investering til de som vil utfolde seg rundt sin egen akse på en AirTrack. For at dette ikke skal bli ødelagt er vi avhengig av å låse bort deler av dette utstyret inne i skap tilhørende allidretten når det kommer. Nærme beskjed vil komme. Ved bruk av trampoline og trampetter skal man utøve særs forsiktighet uten sikringskurs 1 kan vi ikke lære ungene saltoer og sprang med tilløp til trampetten, men benytte trampett med leksbetont formål.


Vi vil også presisere igjen hva vi oppfordrer til ift. deltagelse på cuper og arrangementer.

4-7 år: Styret oppfordrer til deltagelse av lokale cuper/arrangementer, vi oppfordrer til minst en fotballcup og et friidrettsarrangement vår og høst hvor Torvall kommer utenom. Fotballserien som er lagt til helg ønskes ikke prioritert på bekostning av lokale arrangementer med gjenside deltagelse.

8-9 år: Styret oppfordrer til vanlig fotballserie deltagelse som går i ukedagene og minst en cup og ett friidrettsarrangement vår og høst i tillegg til lokal deltagelse på Torvall.

Vi ønsker deltagelse og tilstedeværelse med fokus på Vea, Kopervik og Avaldsnes da disse er gode deltagere på Torvall.


Vi gleder oss masse til Torvall i år og håper på mye glede, smil og barnelatter i en atmosfære som bare Torvastad får til. Vi minner også om i den anledning at trenere, lagledere og oss i styre legger ned ufattelig mange dugnadstimer for at tilbudet i hverdagen og Torvall skal bli gjennomført. Da er vi også avhengig av at lag som får tildelt litt dugnadsoppgaver tar tak i dette sammen med oss for at nettopp ditt barn og kommende generasjoner skal få delta på arrangementer slik som dette. Takker for innsatsen dere alle bidrar med.


Alle som ellers har ideer, forslag til forbedringer eller annet på hjerte er velkommen til å sende ideer og tanker til stian.ekre.wang@gmail.com.


Mvh

Styret i Allidretten

<- Tilbake

Siste nytt