Frist for påmelding til seriespill i fotball nærmer seg

Vedlegg

Barnefotball 8-9 år – innen 4. mars:

  • Seriespill i ukedagene. Kampene settes opp på onsdager, men lagene bestemmer selv kampdag.
  • Avdelingsoppsett etter geografisk nærhet.

Barnefotball 10-11 år – innen 4. mars.

  • Seriespill i ukedagene. Kampene settes opp onsdag i 10-årsklassen, og tirsdag i 11-årsklassen, men lagene bestemmer selv kampdag.
  • Vi tilbyr spill i tre ulike nivå. Lag fra samme årskull og samme klubb kan ikke meldes på ulike nivå  (jmf. kretstingsvedtak av 19. februar 2022). Dispensasjon gis kun i helt spesielle, geografiske tilfeller – og må søkes om.
  • Avdelingsoppsett basert på resultatrapportering og barnefotballevaluering. Lag som ikke har levert inn barnefotballevaluering bes gjøre det innen påmeldingsfristen. Vi ønsker kun ett svar per klubb/årskull/kjønn. Barnefotballevalueringen finner du her.

Barnefotball 12 år – innen 4. mars.

  • Vi tilbyr spill i tre ulike nivå. Lag fra samme klubb kan meldes på ulikt nivå. (jmf. kretstingsvedtak av 19. februar 2022).
  • Avdelingsoppsett utfra rene geografiske kriterier innenfor de tre nivåene (så fremt det er lagsgrunnlag til å gi alle et kamptilbud).
  • Kampene settes opp tirsdag, men lagene bestemmer selv kampdag.

Ungdomsfotball 13 - 19 år – innen 20. februar.

Les mer her: https://www.fotball.no/kretser/rogaland/aktivitet/2023/arsklasser-kampdager-og-pamelding-til-sesongen-2024/

De som enda ikke har meldt på lag i serie, og ønsker dette. Send en mail til dagligleder@torvastad.no

Her skriver du hvilket lag (eventuelt om dere stiller flere lag), Hvilket nivå, og eventuelle antilag.

<- Tilbake

Siste nytt