Volleyball

Volleyball er en sosial og gøy sport som gir god fysisk trening til spillerne. Det er også en av de få lagidrettene der spillere av begge kjønn kan spille sammen; i mange turneringer er det egen klasse for mix-lag. Siden det ikke er fysisk kontakt mellom lagene i volleyball, kan unge, eldre, store og små spille sammen.

Er du interessert i å bli med?

Spillet foregår ved at to lag spiller på en bane på 9 x 18 meter, delt av et nett på midten. Hensikten for hvert lag er å sende ballen over nettet og inn på motstandernes banehalvdel, og å hindre at motstanderne lykkes i det samme. Laget har tre berøringer før ballen må sendes tilbake (i tillegg til berøring i blokken). Ballen settes i spill ved en serve; et slag utført av serveren over nettet til motstanderne. Ballvekslingen fortsetter til ballen går i gulvet på banen, går «ut» eller ett av lagene ikke klarer å returnere den på korrekt måte.


Treningstider:

5. - 7. klasse:
Mandag og onsdag 17.00 – 18.30

8. klasse og oppover:
Mandag, tirsdag og onsdag 18.30 – 20.30 og fredag 17.00 - 19.00

Trenere
Svein Ove Utvik - Tlf 48897395 - Trener Jr/senior
Knut Bendik Christiansen -Tlf 46515116 - Trener barn/ungdom
Sigve Hetland - Tlf 95976567 - Trener barn/ungdom

Kontaktperson fra 16 år og oppover - senior
Svein Ove Utvik - Tlf 488973959

Kontaktpersoner barn/ungdom

Knut Bendik Christiansen -Tlf 46515116
Sigve Hetland - Tlf 95976567

Kontaktpersoner

Svein Ove Utvik

Leder Volleyball

Siste nytt