Fotball

Idrettslagets største avdeling med aktiviteter for jenter og gutter for alle aldersgrupper fra 10 år og oppover til dame og herre A-lag. Det arbeides hele tiden for å skape et best mulig miljø, og vi legger vekt på trivsel, samspill og utvikling.

Fotballavdelingen

Målsetningen er å aktivisere flest mulig, og i tillegg skal vi utvikle gode fotballspillere.

Ungdomsavdeling har lag i aldersgruppen 10-17 år gir i dag et godt tilbud til gutter og jenter i ulike aldre. Senioravdelingen vår består av A-lag damer og herrer, Rekrutteringslag damer og herrer, og Old Boys lag.


Kontaktinfo:

Fotballstyret og andre roller 2023


Leder fotballstyret: Tore Skeie
Gutteansvarlig

Mail: skeietores@gmail.com

Nestleder: Jan Håstø
Kvalitetsklubbansvarlig
Mail: janhasto@broadpark.no

Medlem: Vegard Hvidsten
Medlem
Speaker hjemmekamper

Mail: vegard-hvidsten@hotmail.com

Medlem: Eli Reinertsen
Jenteansvarlig
Jentetiltak

Mail: Eli Reinertsen elimammen@gmail.com

Medlem: Eli-Marie Vikshåland
Fair Play ansvarlig

Mail: eli.marie.vikshaland@gmail.com

Materialforvalter: Astrid Jægtvik
Sjef for utstyr og drakter i ungdoms og senioravdeling

Sjef for utstyr og drakter i ungdoms og senioravdeling
Mail: astja@online.no Tlf 930 24 916

Daglig leder: Blir avklart ila desember 2023
Daglig drift av hus og anlegg

Utleie av klubbhus
Administrativt
Bane og lys

Mail: til@torvastad.no

Dommerkontakt: Geir Arne Olsen
Mail: geirarneolsen@hotmail.com Tlf: 995 68 18

Har du lyst til å bli med? Ta kontakt i dag!

Kontaktpersoner

Tore Skeie

Senior leder fotball
95881867skeietores@gmail.com

Siste nytt