Info fra kretsen før seriestart

Ber alle lagledere, trenere lese dette. Fint om dere som foreldre også leser dette, slik at opplevelsene og rammene rundt kamper blir gode for alle.
Vedlegg

Ber alle lagledere, trenere lese dette.
Fint om dere som foreldre også leser dette, slik at opplevelsene og rammene rundt kamper blir gode for alle.

Hei alle trenere og lagledere.

 

Nå er det klart for seriestart på høstsesongen i barnefotball, og vi håper alle gutter og jenter får strålende kampopplevelser i høst, der mestring, utfordring, fotballglede og Fair Play står i fokus. Tusen takk til alle trenere og lagledere som står på hver uke for å skape kjekke fotballopplevelser for sine barn. Vi vet veldig godt at det kan være et slit,at det er mye å holde orden på med regler, laginndeling, jevnbyrdighet,motstandere, dommere, foreldre og alt det der, og selv om det sikkert ikke oppleves slik alltid, er det faktisk vår jobb å sørge for at deres oppgaver blir enklest mulig – samtidig som sesongen blir gjennomført på en god og rettferdig måte for alle involverte.

 

Derfor har vi laget en liten huskeliste, slik at kampopplevelsen blir kjekkest mulig for dere alle.

 • Sett     opp jevne serielag
      Klubbene oppfordres til å la hele årskull trene sammen (unntaket er de     stedene der geografiske ulikheter gjør det vanskelig). Det er viktig at     trenerne setter sammen jevne serielag, slik at hvert lag har omtrent like     mange spillere med ulikt ferdighetsnivå. Topping av lag skal ikke     forekomme i barnefotball. Det er som hovedregel ikke lov å bruke overårige     spillere i barnefotball – unntaket er to spillere per kamp dersom     klubben ikke har tilbud i spillerens egen årsklasse, eller dersom klubben     har fått dispensasjon fra NFF Rogaland.
 • 10-12 år: Respekter     nivåinndelingen
      I aldersklasser 10-12 år er lagene inndelt i divisjoner     etter klubbenes påmelding. Det er viktig at trener/lagleder respekterer     nivåforskjellene, og utviser Fair Play ved bruk av veldig gode spillere på     laveste nivå. La  laveste nivå være forbeholdt de lagene som hører     hjemme der. Klubber som har påmeldt lag på ulikt nivå i 12-årsklassen, må     utvise særlig smartness ved bruk av nivå 1-spillere på nivå 3. Vi ser     dessverre eksempler fra nivå 3 der altfor gode spillere deltar, og gjør     nivå 3-spillerne til statister.
 • Alle     skal spille like mye
      I barnefotballen skal alle spillere spille få mulighet til å spille like     mange kamper. Alle spillere som møter til kamp skal ha tilnærmet like mye     spilletid. Det er anbefalt å rotere på posisjonene.
 • Trenerne     må snakke sammen før og under kampen
      For å oppnå jevnbyrdighet i kampene i barnefotball oppfordres trenerne til     å ta kontakt via telefon eller epost i dagene før kamp. Tema for dialogen     bør være ferdighetsnivå i lagene, og hvordan trenerne sammen kan skape en     jevn kamp med Fair Play. Klubber med store årskull har mulighet til å være     fleksible med hvilke spillere de stiller til kamp ut fra nivå på motstander.
 • Ved     forfall: Hent erstattere som er cirka like gode
      Klubber med flere lag påmeldt seriespill i samme årsklasse, henter inn     erstattere ved forfall. Det er viktig at spilleren som hentes inn, holder     samme ferdighetsnivå som spilleren som har meldt forfall. Eventuelt     tilpasses ferdighetsnivå hos motstander (se forrige punkt).
 • Dommer     og Fair Play
      Dommerne er ofte unge klubbdommere. Møt dommer på en fin måte før kamp,     behandle han/hun med respekt, og ta godt vare på dommeren gjennom hele     kampen! Overlat til vertsklubben å veilede dommer dersom han/hun gjør     feil. Husk at Fair Play handler veldig mye om hvordan vi voksne opptrer,     både overfor dommer, motspillere og egne spillere. Vi voksne er     forbilder for barn og unge, og må både gå foran som gode eksempler, samt     veilede og rettlede våre spillere til god oppførsel.
 • Kampdag,     tidspunkt og reiseavstand
      NFF Rogaland setter opp terminlistene i barnefotball, men dag og tidspunkt     for kampene er kun veiledende. Det er hjemmelag som bestemmer     kamptidspunkt, og inviterer motstander, ut fra banekapasitet og logistikk     på eget idrettsanlegg. Dersom kamptidspunkt absolutt ikke passer for     gjestene, må klubbene/laglederne sammen finne passende tidspunkt. Ved     flytting til helg bør begge lag være enige. Pass på at starttidspunkt for     hjemmekamp er tilpasset motstanders reisevei. Lokale kamper kan begynne     klokken 17.00, mens kamper med lenger reisevei bør settes til klokken     18.00 for å unngå rushtrafikk. FIKS-ansvarlig i hver klubb, eller andre     med klubbleder-rolle FIKS, oppfordres til å endre kamptidspunkt slik at     det blir korrekt i MinFotball-appen og på nettsiden, men lagleder kan     dessverre ikke endre dette. NFF Rogaland ønsker å legge til rette for at     lagledere kan endre dette selv, men FIKS er et nasjonalt system, og ikke noe     NFF Rogaland kan styre selv.
 • Ta     grep underveis for en jevnere fotballkamp
      Dersom en kamp blir veldig ujevn, er det viktig at trenerne har dialog     underveis for sammen å finne grep som kan skape jevnbyrdighet.

  Her er noen     tips:
   
 • Når differansen i en kamp blir fire mål, kan det laget som      ligger under sette inn en ekstra utespiller (gjelder ikke 9er-fotball).
 •  
 • Frisonen kan utvides for laget som ligger under. Laget som      angriper kan vente med å gå i press.
 •  
 • Laget som leder kan rokkere på posisjoner – for eksempel sette      den beste spilleren i mål.
 •  
 • Fokus på samspill, skape angrep gjennom pasning - mottak -      bevegelse, framfor dribling/skudd "rett på mål."
 • Ikke     ha fokus på resultat
      Jada, ungene teller nok mål og har full kontroll på stillingen. Det betyr     ikke at voksne skal telle. Fokuser på spilleglede, utvikling og mestring –     ikke på stilling eller resultat. Forsøk å spre den holdningen til foreldre     og andre tilskuere også.
 • Kampene     i barnefotballen skal gjennomføres
      Alle kampene skal i utgangspunktet spilles samme uke som de er oppsatt,     men sykdomsforfall eller skolearrangement kan føre til at enkelte kamper     må flyttes. Det er et felles ansvar for begge lags ledere å sørge for at     kampene ikke blir avlyst selv om de må flyttes. Dersom ett lag må trekke     seg fra kamp, må man likevel finne ny kampdato slik at ikke motstander får     et svekket kamptilbud. Fotballkamp skal være en fest for barna, og den     festen kan vi ikke ta fra dem med et pennestrøk.
 • Send     foreldrene på motsatt langside
      For å gi trenere og reserver en god opplevelse, er det aller beste at     heiagjengen av foreldre, besteforeldre og venner og kjente holder seg på     motsatt langside av trenerne. Dersom begge lags trener tar med     drikkeflasker og lagbag på den ene siden, kan tilskuerne ta oppstilling på     motsatt side.
 • Snakk     til hverandre. Ikke om hverandre
      De aller fleste barnefotballkamper gjennomføres heldigvis i tråd med Fair     Play, gjensidig forsøk på jevnbyrdighet og stor fotballglede. Likevel får     NFF Rogaland med jevne mellomrom henvendelser fra trenere som er     misfornøyd med lagledelse, spiller disposisjoner, Fair Play, taktikk eller     annet hos motstanders trener, lagleder, spiller eller supporter.     Barnefotball er tillits basert, og vi må forvente at begge lag har et ønske     om å skape en god opplevelse for alle barna som møter til kamp. Skulle man     reagere på noe hos motstander, må trener/lagleder ta dette opp med     trener/lagleder hos motstander på en rolig og sivilisert måte. Skulle     dette ikke være løselig, må saken løftes opp på klubbleder-nivå i de to     klubbene. Kretskontoret i NFF Rogaland har verken lyst eller kapasitet til     å være verken politi, domstol eller fredsmekler. Snakk sammen, og finn     løsningen sammen. Ofte er det naturlige årsaker på det som oppleves feil     eller urettferdig.

Er det noen spørsmål må dere gjerne ta kontakt:

Maren Myhre– barne- og ungdomsfotball: maren.myhre@fotball.no
Amir Ajour – klubbdommere og dommerspørsmål: amir.ajjour@fotball.no
Fredrik Nygaard – sport i klubb: fredrik.nygaard@fotball.no

Anders Veibust– trenerutvikler: anders.veibust@fotball.no
Lars Fisketjøn – eder og galle: lars.fisketjon@fotball.no

<- Tilbake

Siste nytt