Allidrett

I allidretten skal samtlige barn fra 4 til og med 9 år i Torvastad IL aktiviseres. Her drives allsidig aktivitet med hovedvekt på lekbetont trening.

Om allidretten

Allidretten er for barn i alderen 4-9 år. Her har vi varierte treninger innen friidrett, lagspill og orientering med hovedvekt på lekbetont trening.

Fra 7 år deltar vi med lag i fotballserien for de som ønsker. Fra 7 år er det tilbud om ekstra fotballtrening en ettermiddag i uka for de som også deltar på den ordinære treningen fra allidretten. Samme tilbud gjelder for friidrett fra 9 år.

Vi ønsker å ha fokus på idrettsglede, og er opptatt av at ungene skal få allsidig trening der alle finner noe de mestrer og trives med. Grunnleggende balanse og motorikk er viktig for videre utvikling.

Hvert år deltar alle lagene på Torvallcup. Dette er Torvastad sin egen cup som består av fotball, orientering og friidrett. Denne arrangeres på våren.

Treningene holdes av foreldre. Styret i allidretten er behjelpelige i oppstarten og det er tilbud om trenerkurs til foreldre som ønsker det.

Kontaktpersoner

Stian Ekre Wang

Leder allidrett
93292019stian.ekre.wang@gmail.com

Siste nytt