Torvastad

Tilskuddsordninger og støtte til lavinntektsfamilier

Tilskuddsordninger og støtte til lavinntektsfamilier

Torvastad idrettslag ønsker at alle barn og ungdommer skal ha mulighet å delta i våre aktiviteter. Derfor ønsker vi ikke at kostnadene for å være med i idrettslaget skal skape problemer for de med lav inntekt i familien. Allikevel må idrettslaget ha inntekter til drift, og vi har ingen mulighet å søke om å få refundert kontingenter som ikke blir betalt inn. Heldigvis har Karmøy kommune en refusjonsordning som man kan søke om refusjon. Familien sender faktura med kontingent, treningsavgift og/eller lisens isammen med søknad til Karmøy kommune om refusjon. Blir dette godkjent betaler kommunen regningene. Se mer informasjon om denne ordningen under.

Har familier med lav inntekt problemer og utfordringer med andre kostnader og forpliktelser i forbindelse med deltagelse i aktiviteter i idrettslaget, kan dette i hvert enkelt tilfelle tas opp med daglig leder eller styreleder, som har taushetsplikt i slike saker. Nytt av dette året er at Karmøy idrettsråd har satt av kr 100.000,- til støtte til reise på cup og konkurranser.

 

Informasjon om Karmøy kommune sin refusjonsordning

Karmøy kommune har innført en ordning med støtte til dekning av utgifter til kontingenter og avgifter til frivillige organisasjoner for familier med lav inntekt.

Dekning av medlemskap i en frivillig organisasjon
Barn og unge under 18 år fra familier med lav inntekt kan søke kommunen om dekning av medlemskapet, treningsavgift og lisens i en frivillig organisasjon i kommunen.
En frivillig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.
Med frivillig virke mener vi virksomhet som for det vesentligste er basert på frivillige gaver/innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt formål.

Organisasjonene må være registrert i kommunens foreningsregister: http://www.karmoy.kommune.no/no/tema/kultur-idrett-og-fritid/foreningsregister/foreningsregister

link til info:

https://www.karmoy.kommune.no/frivillighet/tilskuddsordninger/tilskuddsordninger/

Dekning av medlemskap i en frivillig organisasjon

Barn og unge under 18 år fra familier med lav inntekt kan søke kommunen om dekning av medlemskapet i en frivillig organisasjon i kommunen. Gjelder også lisens, treningsavgift og forsikring.

En frivillig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Med frivillig virke mener vi virksomhet som for det vesentligste er basert på frivillige gaver/innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt formål.

Søknad se linken over


Det er en max grense for utbetaling pr barn på kr 2 000.

 

Karmøy kulturskole

Kommunen kan dekke egenandelen for undervisning ved Karmøy kulturskole.

Ta kontakt med skolen på:

Telefon 52811600 og rektor Kirsten J. Steffensen.

Søknad om dekning av egenandel for undervisning ved kulturskolen sendes til:

Karmøy kommune
Rådhuset
Postboks 167
4291 Kopervik

For å få støtte til dekning av medlemskap eller kulturskole må forsørger ha lavere inntekt, etter skatt, enn følgende:

Enslig forsørger med ett barn kr 287 700
Enslig forsørger med to barn kr 354 100
Enslig forsørger med tre barn kr 420 500
Par med ett barn kr 398 300
Par med to barn kr 464 700
Par med tre barn kr 531 100
Par med fire barn kr 597 500

Viss det er noe du lurer på ta gjerne kontakt med saksbehandler:

Anine Kongshavn
oppvekst og kulturetaten
Telefon: 52 85 75 00.

 


Torvastad IL
Hålandsveien 170
4260 TORVASTAD
Tlf. 52 83 95 16
til@torvastad.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift