Torvastad

Trenerkrus

Trenerkrus

Barnefotballkvelden

Barnefotballen bygger på NFF s visjon om fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, uavhengig av nivå, alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Det betyr at alle  barn skal få et godt fotballtilbud tilpasset sitt behov, modning og ferdigheter.

Mål for kvelden:

 • å skape forståelse for hvilke verdier som ligger til grunn for barnefotballen i vår klubb
 • å vite hvilke virkemidler som kan benyttes for å gjennomføre disse verdiene i praksis
 • å skape en forståelse for det gjensidige samspillet mellom klubb- lagleder-
 • trener- spiller, for å skape god barnefotball
 • å få demonstrert god fotballaktivitet på ulikt nivå i barnefotballen

Deltakere:

Alle som er trenere, ledere og tillitsvalgte i barnefotballen.
Det er i tillegg en stor fordel at klubbens styre i breddefotballen deltar

Gjennomføring:

Ca. 90 min teori - ca. 90 min. praksis - øvelser på feltet
Klubben stiller med minimum 12 objekter, alder 10 - 12 år.
Minimum en halv bane, baller til alle objektene + vester og kjegler.

 

Ungdomsfotballkveld, 13- 19 år

Mål:
Målet er å forsterke budskapet rundt verdiene for ungdommene våre, og øke forståelsen for at et sett verdier også har en forpliktende virkemiddelside. Hensikten er at klubbene skal finne sin egenart og gi gode tilbud til alle sine ungdomsspillere, og at "lengst mulig - best mulig" er avhengig av god og differensiert aktivitet på feltet.

Varighet: 4 timer

Metode: 1,5 time teori og 2,5 time praksis.

Sentrale temaer i kurset:
Ungdomsfotballens verdigrunnlag og budskap.
* Fotball for alle.
* Trygghet vs. Utfordringer + Mestring = Trivsel og Utvikling.
* Fair play − det handler om respekt

Hvordan skal klubben tilrettelegge for god ungdomsfotball?
* Ungdommen: karakteristika og medbestemmelse
* Fair play på og uten for banen:
   - På benken − på banen − på tribunen.
   - Dommeren som medspiller.
   - Det handler om å ta vare på hverandre.
   - Fair play-kontrakter.
* Hvordan tilrettelegge for en god overgang fra barne- til ungdomsfotballen?
* Hvordan tilrettelegge for de ulike løpene i ungdomsfotballen?
   - For de som vil trene og spille litt?
   - For de som ønsker og har forutsetninger for å bli fotballspillere på høyt nivå?
   - For de som ønsker å bli i fotballfamilien som trener, leder eller dommer? God fotballaktivitet i praksis i forhold til forutsetninger og ambisjoner.

 

NFF C-lisens

http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Trener/NFF_C-lisens/

Varighet: 
 

Innhold: 

4 delkurs:

 1. Barnefotballkurset.
 2. Barnefotball – flest mulig med kvalitet.
 3. Mot ungdom – lengst mulig.
 4. Ungdomsfotball – lengst mulig – best mulig.

Metode: 
Forelesninger, gruppearbeid og erfaringsutveksling, samt treningsledelse i praksis med veiledning ute på fotballbanen.

Delkurs
De enkelte delkursene er selvstendige kurs på fire moduler som bygger på hverandre. Ved gjennomgått delkurs 1 får en status som Barnefotballtrener. Delkursene er rettet mot ulike målgrupper:

DELKURSENE: 

Delkurs 1: Barnefotballkurset
Fire moduler à 4 timer hver − totalt 16 timer.

Delkurs 2: Barnefotball - flest mulig med kvalitet
Fem moduler à 4 timer hver − totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1, Del 1: Barnefotball

Delkurs 3: Mot ungdom - lengst mulig
Fire moduler à 4 timer hver − totalt 16 timer.

Delkurs 4:Ungdom - flest mulig - best mulig
Fem moduler à 4 timer hver − totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1, Del 2: Ungdomsfotball.

Delkursenes innhold bygger på hverandre, så læringseffekten er størst ved å ta dem i riktig rekkefølge. Til sammen utgjør de fire delkursene det første trinnet i NFFs formelle trenerutdanning og gir autorisasjon som C-lisenstrener. Alle som er trenere i barne- og ungdomsfotballen bør ha deler av eller hele dette kurset.

I NFFs handlingsplan 2012 – 2015 er det et eksplisitt mål at i alle klubber med barne- og ungdomsavdelinger i Norge:

 • Skal ha en trener på hvert årstrinn i barne- og ungdomsfotballen med C-trenerkompetanse.
 • Alle trenerne i barnefotballen skal ha deltatt på barnefotballkvelden, samt å ha fullført delkurs 1 og følgelig ha autorisasjon som Barnefotballtrener. 
 • Alle trenere i ungdomsfotballen skal ha deltatt på ungdomsfotballkvelden, samt å ha fullført ett av delkursene 3 eller 4.

For en mamma- og pappatrener vil det være gunstig å ta et delkurs for så å praktisere med sitt lag i ett til to år. Så går en videre på neste delkurs. Dette vil øke sjansene for å bli en god barne– og ungdomstrener.

Følgelig: du sier ja til å være trener for de aller yngste. Ta Delkurs 1 – Barnefotballkurset for så å praktisere som trener i ett eller to år.

Når spillerne dine blir 9 år – tar du delkurs 2: Barnefotballen – flest mulig lengst mulig. Slik fortsetter du.

Trenere som har ønske om å fortsette fotballutdanningen gjennom vår trenerstige kan ta alle fire delkursene fortløpende gjennom en kurssesong.

Kvalitetsklubb:

Trenerkompetanse er et av NFFs viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. En god trener er både en god leder og har fotballfaglig innsikt. En kvalitetsklubb har satt utdanning av trenere i system.

NFFs trenerstige er NFF C-lisens, UEFA B-lisens, UEFA A-lisens og UEFA Pro-lisens.

NFFs to introduksjonskurs, barnefotballkvelden og ungdomsfotballkvelden er lavterskeltilbud med formål om å gi et minimum av fotballfaglig innsikt. Kursene er på fire timer, bestående av to timer teori og to timer praksis. For å bli kvalitetsklubb må samtlige lag ha en trener med dette kurset.

NFF har en klar målsetting om å øke kravet til å ha gjennomført ett av delkursene i NFFs C-lisens utdanning for trenere i barnefotballen. Inntil videre er ikke dette er krav i kvaltetsklubbsystemet, men en sterk oppfordring. (enkelte kretser vil ha NFF C-lisens delkurs 1 eller 2 som krav til trenerkompetanse)

Gjeldende krav til trenerkompetanse er:
– BARNEFOTBALL (6-12):
• En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden
• En trener pr. årskull med minst ett delkurs fra C-lisens

– UNGDOMSFOTBALL (13-19):
• En trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden
• En trener pr. årskull med C-lisensutdanning

"Klubbens trenere skal ha kompetanse."


Torvastad IL
Hålandsveien 170
4260 TORVASTAD
Tlf. 52 83 95 16
til@torvastad.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift