ÅRSFEST FOR TILLITSVALGTE 2021

Vedlegg

Det er blitt sendt ut invitasjon til årsfest fortillitsvalgte 20.november -21

Skulle noen være glemt, ønskes de også selvsagt hjerteligvelkommen.

Ta i så fall kontakt med ingolf@torvastad.no

<- Tilbake

Siste nytt